Akut behandling av en MH-reaktion


 • Avbryt tillförseln av narkosgaser och ge inte CelocurinÒ.
   
 • Ge 100% syrgas i inandningsluften.
   
 • Ge dantrolen (Dantriumâ). Tillförsel av dantrolen har högsta prioritet.
   
 • Om patientens temperatur är hög skall patienten kylas.
   
 • Vissa laboratorieprov måste tas; bl.a. för att konstatera om det föreligger muskelsönderfall.
   
 • Urinproduktionen skall kontrolleras och understödjas. Urindrivande ges vid behov.
   
 • Allmänt gäller att kroppens funktioner skall understödjas på bästa sätt.

              

Tillbaka


Malign hypertermi  
Verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård
Universitetssjukhuset i Lund
221 85  LUND
Telefon: 046-17 19 49

Faktaägare: Gunilla Islander
Webbansvarig: Jana Södergren